Økonomien i Foreningen 15-3

De enkelte andele kan sælges i fri handel som hvilken som helst anden bolighandel. Vejledende pris for en andel er 1.500.000 kr.

Driftsomkostninger (løbende fællesudgifter) til vedligeholdelse og administration har i 2018 været 2500 kr. pr. måned pr. andel, incl ejendomsskatter, (men excl.lejeværdi af egen bolig efter gængse danske skatteregler for fritidsboliger, såvel herhjemme som i udlandet).

I fællesudgifterne indgår opsparing til vedligehold af vores boliger.

Driftsomkostningerne er noget under niveauet i andre tilsvarende ferieboligsammenslutninger. Det skyldes, at der ikke nogen, som skal tjene på 15-3. Vi er en privat forening, der selv beslutter, hvad pengene skal bruges til. Efter hvert ophold betales der for el forbrug, rengøring, linned m.m.

Herudover løses en del opgaver på frivillig basis af foreningen medlemmer, som sikrer ejerskab for vores fællesboliger, uden dette dog er et krav.